Czy kulturowy relatywizm i etyczny relatywizm to to samo?

Kulturowy relatywizm i etyczny relatywizm to dwie koncepcje, które są często uważane za takie same. Jednak różnią się one w wielu aspektach. Kulturowy relatywizm uważa się za przekonanie, że wartości i normy są określane przez grupę lub społeczeństwo, które je akceptuje. Natomiast etyczny relatywizm twierdzi, że wartości i normy są względne i mogą się różnić w zależności od sytuacji. Obie te koncepcje wskazują, że ludzie mogą odczuwać i oceniać sytuacje na różne sposoby.

CZYTAJ WIĘCEJ